Rehabilitacja neurologiczna

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona według uznanych w świecie koncepcji fizjoterapeutycznych to niezbędny element w powrocie do sprawności we wszelkich schorzeniach neurologicznych. Dobrze prowadzona terapia i edukacja rodziny znacząco zwiększa szansę osób dotkniętych udarem mózgu, urazem rdzenia kręgowego czy po urazie czaszkowo- mózgowym. Fizjoterapia jest też jednym z kluczowych czynników wpływających na dłuższe utrzymanie sprawności i komfortu życia także przy chorobach autoimmunologicznych, takich jak stwardnienie rozsiane, zespól Guillain-Barre, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Parkinsona czy Alzheimera.

Największym problemem pacjentów neurologicznych jest fakt nagłych, ciężkich zaburzeń funkcjonalnych, które często są przyczyną całkowitego uzależnienia od rodziny czy opiekunów. W przypadku pacjentów po udarze, wypadku lub po prostu walczących z ciężką chorobą konieczna jest rehabilitacja. Jej podstawowym celem jest przywrócenie lub pomoc w osiągnięciu maksymalnie najlepszej sprawności, która pozwoli choremu na samodzielne funkcjonowanie. Umożliwi mu powrót do pracy czy do przynajmniej części obowiązków wykonywanych przed chorobą. Nowoczesna rehabilitacja neurologiczna

PNF

PNF, czyli torowanie nerwowo- mięśniowe jest koncepcją w której głównym celem jest praca nad funkcjami, których pacjent najbardziej potrzebuje. Siła mięśniowa, zakres ruchu- to, co jest ważne w tradycyjnym postępowaniu terapeutycznym, według koncepcji PNF jest tylko środkiem do uzyskania głównego celu jakim jest wspomniana FUNKCJA. PNF zaleca patrzenie na pacjenta globalnie. Ścisła współpraca, rozumienie problemów w czynnościach dnia codziennego, a następnie metodyczna praca nad tymi funkcjami. Główną cechą tej koncepcji jest wykorzystywanie silnych i zdrowych regionów ciała, w celu przeniesienia napięcia na chore, często całkowicie niedowładne części ciała.

Koncepcja Bobath

Założenia metody opracowane zostały przez małżeństwo Karela i Bertę Bobath, którzy pierwotnie stworzyli metodykę leczenia do pracy z dziećmi z porażeniem mózgowym. Dopiero po kilku latach ciągłego doskonalenia i rozwoju metody zauważono, że po pewnych modyfikacjach skutecznie sprawdza się w terapii dorosłych pacjentów neurologicznych z zaburzeniami ruchu i zaburzonym napięciem mięśniowym. Szczególny nacisk położony jest na normalizację napięcia mięśniowego, które w głównej mierze odpowiada za prawidłową postawę oraz funkcjonowanie pacjenta. Kluczowe aspekty w praktyce klinicznej, jakie zakłada koncepcja Bobath, to badanie przyczyn niesprawności, analiza ruchu pacjenta; – integracja ruchu i kontroli posturalnej nakierowanej na zadanie; – strategie postępowania i leczenia; – mierzenie rezultatów terapii. Głównym założeniem tej koncepcji jest przywrócenie pacjentowi optymalnej funkcji. W terapii brane są pod uwagę oczekiwania oraz potrzeby pacjentów. Terapeuci pracujący według koncepcji Bobath, aby osiągnąć cel, oceniają pacjenta pod kątem odzyskania sprawności ruchowej.